Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 www.kohsarai.go.th  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   วัฒนธรรมองค์กร
   เกร็ดความรู้
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการประชุมสำนักปลัดประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
     
   
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-750905
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู : 35)
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 68)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 50)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 38)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 30)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 31)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 
วันที่ 7 มกราคม 2564 โครงการอบต.เกาะสาหร่าย
พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ท่านขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น นายสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นายทวี
ศรีอำภรณ์ อดีตปลัดตำบลเกาะสาหร่าย และคณะลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
เปิดโครงการถนนศิลปะ สตรีทอาร์ตถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 19 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ณ มัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองสวัสดิการสังคม​ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย​
ได้จัดโครงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ​ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การต้อนรับคณะกรรมมาธิการการท่องเที่ยว
สภาผู้แทนราษฎร ที่ลงมาศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ
และผลกระทบต่อการพัฒนากับคุณภาพชีวิตชาวเล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เก็บขยะครั้งที่ 139 - จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภา ณ ห้องประชุมอบต.เกาะสาหร่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตู้ปันสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตู้ปันสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เราไม่ทิ้งกัน..ตู้ปันสุข..
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตู้ปันสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สังคม แบ่งปัน ความสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปันสุข..เช้านี้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เติมสุข....ทุกเวลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 109)
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 133)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
เกาะหินงาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อัลบั้มภาพ เกาะหลีเป๊ะหมู่เกาะอาดัง-ราวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อัลบั้มภาพ เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     

หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-750905 โทรสาร : 074-750905
E-mail Address : obt_ksr@hotmail.com
Copyright © 2018. www.kohsarai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs