Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 www.kohsarai.go.th  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   วัฒนธรรมองค์กร
   เกร็ดความรู้
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   E-Service
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการประชุมสำนักปลัดประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 5) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 43) 19 ส.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 29) 18 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 41) 13 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 36) 10 ก.ค. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และขั้นตอนการเข้าระบบ ITAS (ดู : 22) 22 มิ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 22) 22 มิ.ย. 2563
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 28) 19 มิ.ย. 2563
พิธีส่งมอบข้าวสาร "โครงการข้าวชาวดอย ชาวนา แลกปลาชาวเล" (ดู : 65) 9 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 121) 21 เม.ย. 2563
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 37) 13 เม.ย. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.ให้ทุกส่วนราชการ. บิ๊กคลีนนิ่ง สถานที่ส่วนราชการทุกส่วนพร้อมกัน. ทั่วจังหวัดสตูลงสถานที่ส่วนราชการทุกส่วนพร้อมกัน. ทั่วจังหวัดสตูล (ดู : 42) 25 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เรื่องห้ามท่องเที่ยวในพื้นที่ (ดู : 42) 24 มี.ค. 2563
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับตำบล (ดู : 53) 19 มี.ค. 2563
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก (ดู : 43) 27 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ดู : 45) 24 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 126) 28 ม.ค. 2563
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย (ดู : 84) 24 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว ต.เกาะสาหร่าย l BIGMAP THAILAND l (ดู : 114) 21 พ.ย. 2562
การขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม (ดู : 82) 18 พ.ย. 2562
ประเพณีลอยเรือ วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 (ดู : 94) 1 ต.ค. 2562
สมาชิกสภา อบต.เกาะสาหร่ายทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. (ดู : 98) 7 ส.ค. 2562
นักวิ่งทั้งหลาย...วิ่งเกาะสาหร่าย ยังไม่เต็มนะคะ แต่รีบหน่อยค่ะ ใกล้จะเต็มแล้ว มินิ คนสมัครน้อยค่ะ มีโอกาสได้ถ้วยสูงม๊ากๆ นะคะ เดินวิ่ง มินิมาราธอน วิ่งรับตะวัน ณ เกาะสาหร่าย จ.สตูล (ดู : 66) 11 ก.ค. 2562
วิ่งรับตะวัน ณ เกาะสาหร่าย (ดู : 110) 26 มิ.ย. 2562
สตูล | ครั้งแรก!’วิ่งรับตะวัน’ช่วยอุปกรณ์การแพทย์-ทุนการศึกษา @เกาะสาหร่าย (ดู : 237) 10 มิ.ย. 2562
เดินวิ่ง มินิมาราธอน 11.08.2019 (ดู : 97) 10 มิ.ย. 2562
นายทวี. ศรีอำภรณ์ ปลัด อบต.เกาะสาหร่าย. ปฏิบัติหน้าที่นายก เชิญร่วมงานประเพณีลอยเรือ. เกาะหลีเป๊ะ. หมู่ที่7 ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล. ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวเล ฮุรักละโว๊ะ. และส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ (ดู : 61) 16 พ.ค. 2562
แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ตามเอกสารแนบ) ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 59) 1 พ.ค. 2562
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะ ร่วมแสดงความคิดเห็น การออกข้อบัญญัติ อบต.เกาะสาหร่าย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รื้อ ก่อสร้างอาคารบางชนิดบางประเภท บนพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ขอเชิญมาร่วม ณ.ห้องประชุมบันดาหยา รีสอร์ท (ดู : 86) 10 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย (ดู : 63) 5 เม.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการยกฐานะะจาก อบต.เกาะสาหร่าย เป็นเทศบาลตำบล เกาะสาหร่าย (ดู : 129) 26 มี.ค. 2562
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 75) 7 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา (ดู : 91) 7 มี.ค. 2562
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 119) 22 ก.พ. 2562
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 83) 22 ก.พ. 2562
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 105) 22 ก.พ. 2562
##วันนี้..มีนัดจิตอาสาตั้งแต่ เวลา 15.00 น.กิจกรรมเก็บขยะพื้นที่ โซน 2 ชุมชนชาวเล/โรงเรียน จุดเริ่มต้น เส้นทางแยกซ้าย ที่ว่าการอำเภอส่วนหน้า/ชุมชนชาวเล/โรงเรียน สิ้นสุด อันดามัรีสอร์ท...นัดรวมพลหน้าที่ว่าการอำเภอ (ส่วนหน้า) (ดู : 148) 12 ก.พ. 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง อบต.เกาะสาหร่าย ลงพื้นที่. หมู่ที่ 7 เพื่อประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตลอดทั้งจัดเก็บภาษีป้าย. และค่าธรรมเนียม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือผู้มีหน้าที่ได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรอรับการประเมินและจัดภาษี แจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ (ดู : 97) 12 ก.พ. 2562
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ดู : 128) 1 ก.พ. 2562
กิจกรรมเก็บขยะ บนพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ (ดู : 154) 30 ม.ค. 2562
วันนี้พื้นที่โซน1 สำนักงานโรงไฟฟ้า เริ่มต้นจากโรงไฟฟ้า อบต.ส่วนหน้า- หน้าเดอะกรีน- สำนักสงฆ์ จุดชมวิว-ประมง-สิ้นสุดโรงขยะ (ดู : 150) 29 ม.ค. 2562
ประชุม การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะบน เกาะหลีเป๊ะ..ผู้ประกอบการ/พี่น้องประชาชน/ส่วนราชการบนเกาะหลีเป๊ะ และอื่นๆบนเกาะหลีเป๊ะ (ดู : 114) 7 ม.ค. 2562
การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 94) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 162) 19 ธ.ค. 2561
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 102) 18 ธ.ค. 2561
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ณ อเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (ดู : 111) 12 ธ.ค. 2561
แจ้ง ปชส. ร่วมเก็บขยะ. (ดู : 136) 27 พ.ย. 2561
แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ตามเอกสารแนบ) ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 144) 16 พ.ย. 2561
การออกหน่วยบริการ ของ อบต.เกาะสาหร่าย (ดู : 131) 15 พ.ย. 2561
การฉีดพ่นยุง (ดู : 111) 13 พ.ย. 2561
เข้าร่วมประชุม ที่เดอะกรีน (ครัวคุณเอ๋) (ดู : 168) 29 ต.ค. 2561
การจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน" (ดู : 69) 30 พ.ค. 2561
ขอแจ้งกำหนดการและกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ วันที่ 10-11 พ.ค 61 ณ รร.บ้านเกาะอาดัง (ดู : 107) 8 พ.ค. 2561
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาศาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ดู : 108) 8 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยเรือ. วันที่. 28 -30 เมษายน 2561 (ดู : 104) 27 เม.ย. 2561
กำหนดการยืนแบบแสดงรายการและเสียภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 116) 10 ก.ค. 2560
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน ฅนยะระโตด ร่วมกับ อบต.เกาะสาหร่าย จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ (ดู : 116) 21 ม.ค. 2560
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ดู : 106) 21 ก.ค. 2559
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ดู : 118) 21 ก.ค. 2559
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 จุด (ดู : 110) 19 ธ.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 

หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-750905 โทรสาร : 074-750905
E-mail Address : obt_ksr@hotmail.com
Copyright © 2018. www.kohsarai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs