Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 www.kohsarai.go.th  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   วัฒนธรรมองค์กร
   เกร็ดความรู้
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   E-Service
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการประชุมสำนักปลัดประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 4) 22 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 14 ก.ย. 2563
เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 22) 29 มิ.ย. 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีล (Reverse Osmosis) กำลังผลิต 50,000 ลิตรต่อวัน จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 55) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลายพระตำหนักทรงงาน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย กว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 51) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 54) 2 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนรูปท่อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 34) 20 มี.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ดู : 53) 29 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี 1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ภาควิชาการ) โครงการวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลใน โครงการวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เกาะสาหร่าย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลใน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์แข่งกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เกาะสาหร่าย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เกาะสาหร่าย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 19 มิ.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน เกาะตันหนงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 19 มิ.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองหยาบ หขนาด 5 ไมครอน เพื่อใช้กับเครื่องผลิตน้ำจืดจาดทะเล ด้วยระบบรีเสอร์สออสโมซิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 30 พ.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ ในโครงการจัดกิจกรรมวันอีดิ้ลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ในโครงการจัดกิจกรรมวะนอีดิ้ลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม และขนมกิจกรรมการละศีลอด โครงการสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 22 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสะพานและคอสะพานท่าเรือคลองบูโส๊ะ บ้านบากันใหญ่ หมู่ที่ 2 (ดู : 52) 10 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเกมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินสะพานท่าเทียบเรือ บ้านตันหยงอุมา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสะพาน แลคอสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 2 บ้านบากันใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 110) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 100) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที 2 /2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือขนส่งนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเรือขนส่งนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบรีเวอร์ออสโมซิส(Reverse Osmosis) กำลังการผลิต 40,000 ลิตรต่อวัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 93) 19 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 | 
 

หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-750905 โทรสาร : 074-750905
E-mail Address : obt_ksr@hotmail.com
Copyright © 2018. www.kohsarai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs